استخرهای عمومی

استخرهای عمومی

از سالیان دور و پیش از تبدیل شدن استخر به یک تفریح خصوصی و خانگی و جزئی از زندگی مدرن، استخرهای عمومی نیاز افراد به استفاده از ورزش شنا را تامین می‌کردند. با این وجود شاید تا چند سال پیش استخر به عنوان یک تفریح و ورزش پر هزینه شناخته می‌شد اما در سالیان اخیر و با افزایش تعداد این استخرها و ساخته شدن استخرهای عمومی توسط ارگان‌ها و بخش‌های دولتی افراد با صرف هزینه‌ی بسیار ناچیز می‌توانند از این ورزش مفرح و سالم بهره‌مند شوند. گروه واته از سالیان دور در این حوزه فعالیت مستمری داشته است و پروژه‌های زیادی را در این زمینه به انجام رسانده است که در این بخش می‌توانید تصاویر و جزئیات مربوط به آن‌ها را مشاهده فرمایید.

error:
WhatsApp تماس با Whatsapp